Pakastekaappi Metos Start S50R BT

1200,00 + ALV 24%

Vain 7kk käytössä ollut Metoksen pakastinkaappi.

Kuvaus

 • säi­ly­tys­läm­pö­ti­la: -18°C…-22°C
 • kaa­pin sijoi­tus­pai­kan läm­pö­ti­la 15°C… +43°C
 • elekt­ro­ni­nen kal­vo­suo­jat­tu ter­mos­taat­ti, sää­det­tä­vät ylä- ja
  ala­läm­pö­ti­lat
 • näy­töl­tä mah­dol­li­suus lukea häly­tys­tie­dot ase­tus­läm­pö­ti­lo­jen
  ali­tuk­ses­ta ja yli­tyk­ses­tä sekä hälyt­tää kaa­pin oven auki­jää­mi­ses­tä
 • näy­töl­tä mah­dol­li­suus vali­ta kompres­so­rin jat­ku­va toi­min­to 30
  minuu­tik­si esi­mer­kik­si kaa­pin täy­tön jäl­keen
 • raken­ne ruos­tu­ma­ton­ta terä­sät, pait­si takaul­ko­sei­nä gal­va­noi­tua
  teräs­tä
 • kaa­pin pyö­ris­te­tyt sisä­nur­kat hel­pot­ta­vat kaa­pin puh­taa­na­pi­toa
 • höy­rys­tin on kaa­pin ylä­osas­sa hel­pos­ti irrot­te­ta­van ruos­tu­mat­to­man
  teräs­kan­nen alla
 • kaa­pin ylä­pa­ne­li on sara­noi­tu ja hel­pot­taa siten lauh­dut­ti­men
  puh­dis­ta­mis­ta
 • auto­maat­ti­nen puhal­lin­höy­rys­ti­men sula­tus ja sula­ve­den haih­du­tus, myös
  manu­aa­li­nen sula­tuk­sen käyn­nis­tä­mi­nen näy­töl­tä mah­dol­lis­ta
 • CFC- ja HCFC vapaa kyl­mä­ai­ne ja eris­te­ma­te­ri­aa­li
 • her­meet­ti­nen, ilma­lauh­dut­tei­nen kyl­mä­ko­neis­to kaa­pin ylä­osas­sa
 • 4 kpl 430*530 mm riti­lä­hyl­ly­jä, ruos­tu­ma­ton­ta teräs­tä
 • hyl­lyt hel­pos­ti irroi­tet­ta­vis­sa puh­dis­tus­ta var­ten, sää­tö­vä­li 50 mm
 • lukit­ta­va, itse­sul­keu­tu­va ovi, joka jää auki avaus­kul­man ylit­täes­sä
  90°
 • oven tii­vis­te hel­pos­ti irroi­tet­ta­vis­sa puh­dis­tus­ta var­ten
 • auto­maat­ti­nen sisä­va­lo
 • tuke­vat sää­tö­ja­lat ruos­tu­ma­ton­ta teräs­tä
 • Leveys 60cm
 • Syvyys 70cm
 • Kor­keus 208cm